۱۴۰۲ پنج شنبه ۹ آذر
ENGLISH
معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی معاونت توسعه منابع انسانی
Governorship of South Khorasan-Birjand
معاونت توسعه منابع انسانی
مصوبات كميسيون ماده 5
مصوبات جلسه مورخ 94/01/18
مصوبات جلسه مورخ 94/01/26
مصوبات جلسه مورخ 94/03/10
مصوبات جلسه مورخ 94/05/11
مصوبات جلسه مورخ 94/05/29
مصوبات جلسه مورخ 94/06/16
 مصوبات جلسه مورخ 94/10/02
مصوبات جلسه مورخ 96/09/29
 مصوبات جلسه مورخ 96/10/20
 مصوبات جلسه مورخ 96/12/09
 مصوبات جلسه مورخ 97/07/30
  مصوبات جلسه مورخ 97/09/24
   مصوبات جلسه مورخ 97/12/06
 مصوبات جلسه مورخ 97/12/13
   مصوبات جلسه مورخ 98/05/20
    مصوبات جلسه مورخ 98/07/17
 
 
مصوبات جلسه مورخ 98/10/07
 مصوبات جلسه مورخ 99/06/25
مصوبات جلسه مورخ 99/10/01
 
مصوبات جلسه مورخ 99/12/23
 مصوبات جلسه مورخ 00/02/26
مصوبات جلسه مورخ 00/04/10
مصوبات جلسه مورخ00/10/25
مصوبات جلسه مورخ00/12/05
مصوبات جلسه مورخ01/02/07
 مصوبات جلسه مورخ01/04/29
 مصوبات جلسه مورخ01/06/31
 مصوبات جلسه مورخ 01/09/10
 مصوبات جلسه مورخ 01/11/23
Review: 22136
Update date: 1402/07/30
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal